CƠ SỞ KINH DOANH BAO TẢI ĐĂNG DƯƠNG

Còn trống
12/01/2020

Bao Tải
Hà Nội

CƠ SỞ KINH DOANH BAO TẢI ĐĂNG DƯƠNG

Cơ sở kinh doanh bao tải Đăng Dương chuyên sản xuất và kinh doanh bao tải dứa cũ và mới các loại.
C/s 1: Cụm 13, Thôn Nam – Phụng Thượng – Phúc Thọ – Hà Nội
C/s 2: Cụm 5, Thôn Đông – Phụng Thượng – Phúc Thọ – Hà Nội
E: [email protected]
SĐT0963-104-476

Website:https://www.baotaidangduong.com/

Danh mục: Từ khóa: